بەيسەنبى, 9 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 53021. جازىلعاندار — 35137. قايتىس بولعاندار — 264
اباي.tv 4940 1 پىكىر 23 مامىر, 2018 ساعات 10:55

داۋىلدان كەيىنگى استانا (فوتو، ۆيدەو)

Abai.kz

1 پىكىر