سەنبى, 28 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 130039. جازىلعاندار — 115384. قايتىس بولعاندار — 1990
اباي.tv 6427 0 پىكىر 20 مامىر, 2015 ساعات 14:33

ەركىن شۇكىمان. جىلقىشى ءانى

مۇقان تولەباەۆتىڭ ۇمىتىلىپ قالعان "جىلقىشى" ءانى ەركىن شۇكىماننىڭ ورىنداۋىندا.

0 پىكىر