سارسەنبى, 20 قاڭتار 2021
اباي.tv 3636 0 پىكىر 25 تامىز, 2015 ساعات 13:20

رف ساراپشىلارى - ء"بىزدى التىن تىعىرىقتان شىعارادى"

ماتەريال "31" ارنانىڭ Youtube كانالىنان الىندى.

رەسەيلىك ساراپشىلار وسىناۋ تۇرالاعان زاماندا "التىن" اتتى ورتا ۆاليۋتا عانا ءبىزدى قۇتقارادى دەپ جار سالىپ جاتىر ەكەن. بۇل رەسەيلىك جانە ورىس ءتىلدى باق-تاردا كوپتەپ كوشىرىلىپ، جالاۋلاپ جاتقان تاقىرىپ. ورتاق ۆاليۋتانىڭ استارىندا نە سىر بار؟ تورەلىگىن ءسىز ايتىڭىز، وقىرمان!

 

0 پىكىر