جۇما, 1 شىلدە 2022
اباي.tv 7118 0 پىكىر 5 ماۋسىم, 2014 ساعات 10:40

قازاقتىڭ مۇددەسىن قورعايتىن پارتيا بار، ول — قازاق ءباسپاسوزى

 

داۋرەن قۋات، «اباي» پورتالىنىڭ باس رەداكتورى: قازاقتىڭ مۇددەسىن قورعايتىن پارتيا بار، ول — قازاق ءباسپاسوزى

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار