سەنبى, 24 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110250. جازىلعاندار — 105566. قايتىس بولعاندار — 1796
جاڭالىقتار 3343 0 پىكىر 23 اقپان, 2012 ساعات 05:19

شاكارىم قۇدايبەردىۇلى. ال ەندى قايتىپ ەل بولدىق؟!

قازاقتىڭ جامانى بولماس،

جاماننان امانى بولماس،

بىرىگىپ ءىس قىلاتۇعىن،

تۇزەلەر زامانى بولماس!

 

بۇل ەلدە ادالدىق بار ما،

وندايىن بايقادىڭدار ما، -

ىستايدى نەنى دە بولسا،

نادانعا ارامدىق ار ما!

 

ار ساتار شايعا دا بولسا،

ءبىر اسام مايعا دا بولسا،

ىزدەنىپ تابادى، جەيدى

ارامدى قايدا بولسا دا.

 

جۋانى قىلادى زورلىق،

مومىننىڭ كورگەنى قورلىق.

تەپ-تەگىس قۋلىق پەن ۇرلىق،

ال ەندى قايتىپ ەل بولدىق؟!

«اباي-اقپارات»

قازاقتىڭ جامانى بولماس،

جاماننان امانى بولماس،

بىرىگىپ ءىس قىلاتۇعىن،

تۇزەلەر زامانى بولماس!

 

بۇل ەلدە ادالدىق بار ما،

وندايىن بايقادىڭدار ما، -

ىستايدى نەنى دە بولسا،

نادانعا ارامدىق ار ما!

 

ار ساتار شايعا دا بولسا،

ءبىر اسام مايعا دا بولسا،

ىزدەنىپ تابادى، جەيدى

ارامدى قايدا بولسا دا.

 

جۋانى قىلادى زورلىق،

مومىننىڭ كورگەنى قورلىق.

تەپ-تەگىس قۋلىق پەن ۇرلىق،

ال ەندى قايتىپ ەل بولدىق؟!

«اباي-اقپارات»

0 پىكىر