جەكسەنبى, 26 ناۋرىز 2023

بيلىك بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

27 قاڭتار, 2023 ساعات 11:24

قازاقستان مەن يران ءوزارا ساۋدانى ۇلعايتپاق

Abai.kz 813 6

26 قاڭتار, 2023 ساعات 11:25

اشىمباەۆ سەناتتى قايتا تىزگىندەدى

Abai.kz 943 4

26 قاڭتار, 2023 ساعات 11:01

بارلىق پارتياعا بىردەي مۇمكىندىك بەرىلەدى

Abai.kz 968 237

23 قاڭتار, 2023 ساعات 12:17

دەپۋتات بولام دەسەڭىز...

Abai.kz 1493 9