سەنبى, 25 مامىر 2024

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 قازان, 2023 ساعات 14:42

مامىتتىڭ شوشقالارى

الىمعازى داۋلەتحان 2702 0

19 قازان, 2023 ساعات 15:42

باز كەشكەن تاعدىرلار...

مۇحتارحان اباعان 2789 0

18 قازان, 2023 ساعات 15:13

يەرۋساليم – ءال-قۇدىس

قابشىقباي ناعىز 3092 2

16 قازان, 2023 ساعات 13:37

جانات احمادي. اعا تۋرالى سىر

جانار ءابدىشوۆا 2345 1

10 قازان, 2023 ساعات 14:27

ءبىر قولىندا كەتپەنى، ءبىر قولىندا قالامى بار اقىن

ءالىمجان ءاشىمۇلى 3972 4

9 قازان, 2023 ساعات 12:22

اۋەزوۆتىڭ «قوڭىر اناسى» – بورىلىگە كەلۋى

اسان وماروۆ 2290 2

5 قازان, 2023 ساعات 15:36

قىتاي: وسى زامان ايەلدەر ادەبيەتى جانە ءسان شۋە

نۇرحالىق ابدىراقىن 2289 0

3 قازان, 2023 ساعات 17:25

ەلدى قىزىل ۇرانسىز-اق سۇيۋگە بولادى...

Abai.kz 2493 1