سەيسەنبى, 21 مامىر 2024

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

15 قىركۇيەك, 2022 ساعات 17:04

تانكتەر: قازاقستان قورعانىسىنىڭ باستى قارۋى

Abai.kz 8702 1

12 قىركۇيەك, 2022 ساعات 17:01

جاڭا رەيتينگ: قازاق اسكەرى قاي ورىندا تۇر؟

Abai.kz 8574 0

25 تامىز, 2022 ساعات 00:05

اسكەردى رەفورمالاۋ: دوكترينا جانە قارجى

Abai.kz 5333 0

23 تامىز, 2022 ساعات 13:20

ازىق-تۇلىك باعاسى شارىقتاپ تۇر

Abai.kz 5199 9

18 تامىز, 2022 ساعات 15:17

اۆياتسيا: قازاقستاندى قورعايتىن قىراندار

Abai.kz 3130 0