سەيسەنبى, 28 مامىر 2024

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

20 قاراشا, 2023 ساعات 17:11

بەكبولات تىلەۋحان: قازاقستاندا سوعىس بولادى!

ارداق ەلامان 4288 15

10 قاراشا, 2023 ساعات 15:06

ءۇش ءوڭىردىڭ جىلۋىنىڭ شەشىمى تابىلدى

ماقسات جاقاۋ 3286 7

8 قاراشا, 2023 ساعات 17:05

قازاق مەكتەبىندەگى بالالاردىڭ 64% -ى ءوز ءتىلىن تۇسىنبەيدى

راۋان كەنجەحانۇلى 3504 7

1 قاراشا, 2023 ساعات 17:27

قيراتىپ تىندىق...

مۇرات راقىمجان 3421 0

23 قازان, 2023 ساعات 17:08

«ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول»: قىتاي نەگە مۇددەلى؟

ەرزات كارىباي 2999 2

23 قازان, 2023 ساعات 16:52

بايبارىس سۇلتان قانشا ديرحامعا ساتىلعان ەدى؟

نۇرلان جۇماقانوۆ 3306 2