جەكسەنبى, 19 مامىر 2024

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

5 ماۋسىم, 2014 ساعات 15:28

مەملەكەتتىك ورىندار تىس قالادى

اباي-اقپارات 4808 0

5 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:28

بۇل زيالى - قاي زيالى؟

اباي-اقپارات 5825 0

4 ماۋسىم, 2014 ساعات 16:34

90 پايىزدان استام قازاق ءوز ءتىلىن بىلەدى

اباي-اقپارات 6813 0

4 ماۋسىم, 2014 ساعات 14:23

قانداسىما ءۇشبۋ حات

اباي-اقپارات 7680 0

4 ماۋسىم, 2014 ساعات 13:44

ۇبت = ۇرلىققا بىلىققان ءتاسىل

اباي-اقپارات 6400 0

4 ماۋسىم, 2014 ساعات 13:40

ينتەرناتسيوناليست - يتشىلەپ ءومىر ءسۇرۋ ەمەس...

اباي-اقپارات 6278 0

3 ماۋسىم, 2014 ساعات 13:09

"قازاقتىڭ ءوز جاماعاتىن قۇرۋىمىز كەرەك"

اباي-اقپارات 7384 0

3 ماۋسىم, 2014 ساعات 13:00

قازاقتىڭ جوڭعاردان باسقا جاۋى بولعان جوق پا؟

اباي-اقپارات 6646 0