سارسەنبى, 21 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109766. جازىلعاندار — 105301. قايتىس بولعاندار — 1796

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

31 شىلدە, 2015 ساعات 11:20

ءۇندى سازى ءھام "ەلىم-اي"

اباي-اقپارات 3588 0

30 شىلدە, 2015 ساعات 18:53

قازاقستانداعى ۇيعىرلار قالاي توي جاسايدى؟

اباي-اقپارات 4361 0

24 شىلدە, 2015 ساعات 13:51

ەلباسى: ەلىمىزدى قازاق مەملەكەتى دەپ اتايمىز!

اباي-اقپارات 4680 0

23 شىلدە, 2015 ساعات 18:18

"ماڭگىلىك ەل" تۋرالى سۇلەيمەنوۆتىڭ ايتقانى

اباي-اقپارات 4546 0

23 شىلدە, 2015 ساعات 15:03

جەتىمدەر ۇيىندەگى قىزدىڭ مونولوگى

اباي-اقپارات 4761 0

21 شىلدە, 2015 ساعات 19:15

تولەن ابدىكتىڭ ءومىرى مەن شىعارماشىلىعى

اباي-اقپارات 19242 3

21 شىلدە, 2015 ساعات 17:15

قازاق حاندىعىنىڭ كۇشپەن ىدىراتىلۋىنىڭ فاكتورلارى

اباي-اقپارات 3075 0

21 شىلدە, 2015 ساعات 09:29

جاعا ۇستاتار جاعداي. ءمايىت جانىندا سۋعا شومىلعان

اباي-اقپارات 3083 0