جەكسەنبى, 29 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 130865. جازىلعاندار — 116187. قايتىس بولعاندار — 1990

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 قىركۇيەك, 2015 ساعات 09:30

بەس عانيبەت - عازيز احمەتوۆ

اباي-اقپارات 3360 0

17 قىركۇيەك, 2015 ساعات 14:23

قارت قابانباي (قازاق ەرتەگىسى)

اباي-اقپارات 3655 0

15 قىركۇيەك, 2015 ساعات 09:19

جان احاماديەۆ. "قازاقپىز عوي -3"

اباي-اقپارات 5703 0

2 قىركۇيەك, 2015 ساعات 21:04

"ايىمبەتوۆتى شوقىندىرماڭدار!" دەۋگە دە جارامادىق-اۋ...

ايدىن عارىشقا ساپار شەگەر الدىنداعى ءسات.

اباي-اقپارات 7019 0

27 تامىز, 2015 ساعات 16:00

ت. جۇرتباي: قازاق جەرىنىڭ 64 پايىزى قازاق ەمەستەردىڭ قولىندا

تۇرسىن جۇرتبايدىڭ بايانداماسىندا الاش يدەياسى، قازىرگى قازاق يدەياسى كەڭىنەن ايتىلدى.

اباي-اقپارات 4797 0

27 تامىز, 2015 ساعات 13:33

"كوك بازاردا" باعا شارىقتادى

اباي-اقپارات 4426 0

27 تامىز, 2015 ساعات 13:24

مادەنيەت ءمينيسترى توڭىرەگىندەگى كەزەكتى داۋ

اباي-اقپارات 3914 0

25 تامىز, 2015 ساعات 13:20

رف ساراپشىلارى - ء"بىزدى التىن تىعىرىقتان شىعارادى"

اباي-اقپارات 3532 0