دۇيسەنبى, 6 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 584. جازىلعاندار — 44. قايتىس بولعاندار — 6

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

29 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:29

توقاەۆ: دارىگەرلەرگە قارجىلاي قولداۋ قاجەت

Abai.kz 468 3

29 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:34

كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 251-گە جەتتى

Abai.kz 575 9

28 ناۋرىز, 2020 ساعات 20:43

كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان 208 ناۋقاس تىركەلدى

Abai.kz 578 7