بەيسەنبى, 22 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109907. جازىلعاندار — 105385. قايتىس بولعاندار — 1796

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

16 قازان, 2020 ساعات 12:52

ومىربەك تەكەباەۆ پارلامەنت دەپۋتاتى بولدى

Abai.kz 469 0

16 قازان, 2020 ساعات 12:38

رەسەيدە شۇجىقتان وبانىڭ ۆيرۋسى تابىلدى

Abai.kz 462 0

16 قازان, 2020 ساعات 12:26

اقمولا وبلىسىندا كارانتين كۇشەيتىلدى

Abai.kz 386 0