بەيسەنبى, 22 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109907. جازىلعاندار — 105385. قايتىس بولعاندار — 1796

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

17 قازان, 2020 ساعات 12:55

تاعى ءبىر جوو ليتسەنزياسىنان ايىرىلدى

Abai.kz 530 0

16 قازان, 2020 ساعات 14:39

50 مىڭ تەڭگە كىمدەرگە بەرىلەدى؟

Abai.kz 936 0