بەيسەنبى, 9 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 53021. جازىلعاندار — 35137. قايتىس بولعاندار — 264

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

27 ءساۋىر, 2017 ساعات 13:43

«زەردەلى» - ىرىسبەك ءماۋىت مەكتەبى

داۋرەن قۋات 10215 9

27 ءساۋىر, 2017 ساعات 08:37

Abai.kz كوتەرگەن ماسەلە ناقباەۆقا ناقتى شەشىم قابىلداتتى

تۇرار شاپقارا 2993 0

26 ءساۋىر, 2017 ساعات 14:37

پ.ك. ۋسلار. قازاق دالاسىنداعى ءتورت اي

ساعات ءجۇسىپ 3893 0

26 ءساۋىر, 2017 ساعات 14:34

ماقپالدىڭ "مامەسىندە" "ۇلى كوشتىڭ" نەسى بار؟

نۇرزات توقاجان 3926 1

26 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:37

ءۇش تىلگە ءۇيىر بيلىككە قازاق ءتىلىنىڭ دومينانت ءتىل بولعانى قاۋىپتى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 5662 24