جەكسەنبى, 7 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12511. جازىلعاندار — 7135. قايتىس بولعاندار — 53

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

30 مامىر, 2020 ساعات 14:35

140 ملرد دوللار. بۇل – وففشورداعى اقشا...

Abai.kz 1315 15

30 مامىر, 2020 ساعات 11:55

اقجار اۋدانىنا سماعۇلدىڭ ەسىمى بەرىلۋى كەرەك!

زارقىن تايشىباي 851 12

30 مامىر, 2020 ساعات 11:41

ولمەگەنى ءۇشىن قورلاۋ...

مارات ءبايدىلداۇلى 1852 2

29 مامىر, 2020 ساعات 13:34

زەينوللا سانىكتى قارالاعان قابدەشتىڭ ءوزى قانداي؟..

توكەن شوتانبەكوۆ 1791 29

29 مامىر, 2020 ساعات 13:30

اقىل ايتقىش، شەن تاققىش قالپىمىزدان وزگەرمەدىك

ساكەن الداشباەۆ 1128 12