جەكسەنبى, 5 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

11 ماۋسىم, 2020 ساعات 11:56

تالعات تەمەنوۆ. قارا قىز...

 Abai.kz 1293 2

11 ماۋسىم, 2020 ساعات 11:26

قازاق نەگە قاتىگەز بولىپ بارادى؟

مارات ەرمۇقانوۆ  1450 15

10 ماۋسىم, 2020 ساعات 19:00

كسرو-نى «ساعىنۋ» - تاۋەلسىزدىكتى مويىنداماۋ!

Abai.kz 1578 19

10 ماۋسىم, 2020 ساعات 15:47

قازاقستاندىق سپورتشىلار قارا باسىنىڭ عانا قامىن ويلاي ما؟

قۋانىش قاپپاس 2460 3

10 ماۋسىم, 2020 ساعات 15:45

قورىققان – بويعا قۇت

داۋلەتكەرەي كاپۇلى 1042 6

10 ماۋسىم, 2020 ساعات 14:02

باعلان مايلىباەۆ بوستاندىققا شىقتى

Abai.kz 1466 8