بەيسەنبى, 22 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109907. جازىلعاندار — 105385. قايتىس بولعاندار — 1796

بىلگەنگە مارجان بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

27 ماۋسىم, 2020 ساعات 13:26

كوروناۆيرۋستان ۇيدە قالاي ەمدەلۋگە بولادى؟

Abai.kz 7383 1

18 ماۋسىم, 2020 ساعات 16:36

ۇشاق اۋلاۋ

ورالبەك ج. وتەعۇلوۆ 3271 3

9 ماۋسىم, 2020 ساعات 13:12

قاشىقتان وقۋ قانشا تۇرادى؟

Abai.kz 2743 2

22 مامىر, 2020 ساعات 15:33

قازاقتىڭ باس باتىرلارىنىڭ ءبىرى - تايلاق باتىر

قۋانىشباي ورمانوۆ 3164 3

21 مامىر, 2020 ساعات 12:06

ۆاكتسيناعا كىمدەر قارسى؟

Abai.kz 3000 4

20 مامىر, 2020 ساعات 13:55

سوزگە اباي بولايىق!

اقىلبەك شاياحمەت 8212 6

5 مامىر, 2020 ساعات 12:09

قازاق حالقى شۋما ىندەتىن قالاي جەڭدى؟

اباي مىرزاعالي 5632 4