دۇيسەنبى, 25 قاڭتار 2021

ەكونوميكا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

8 قاراشا, 2016 ساعات 00:00

«Tokyo Rope Almaty» زاۋىتى ىسكە قوسىلدى

اباي-اقپارات 2831 0

5 قاراشا, 2016 ساعات 00:00

امانگەلدى سادانوۆ. "قازاقستان عىلىمى دامىپ كەلەدى"

اباي-اقپارات 3649 0

18 قازان, 2016 ساعات 00:00

ۆەنگريا مەن الماتى اراسىنداعى تاۋار اينالىمىن ارتادى

اباي-اقپارات 1643 0

8 قازان, 2016 ساعات 00:00

الماتىدا جامبىل وبلىسىنىڭ شارۋاشىلىق جارمەڭكەسى ءوتتى

اباي-اقپارات 1805 0