دۇيسەنبى, 30 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 131659. جازىلعاندار — 116461. قايتىس بولعاندار — 1990

انىق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

30 قاراشا, 2017 ساعات 15:34

نازارباەۆ كوشەسى جايلى كورشىلەر نە دەيدى؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 7167 34

20 قاراشا, 2017 ساعات 12:28

«يت» دەپ جازىپ، «شوشقا» دەپ وقيتىندار وزدەرى ءبىلسىن...

بيجومارت قاپالبەك 4662 5

10 قاراشا, 2017 ساعات 10:56

قازاقتىڭ بىرلىگى ءھام رۋشىلدىق دەرتى

جانۇزاق اكىم 5638 63