بەيسەنبى, 29 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111100. جازىلعاندار — 106059. قايتىس بولعاندار — 1825

2020 قاڭتار

29 قاڭتار, 2020 ساعات 13:51

ءال-فارابي جىلىندا ءانۋار اعا ۇمىت قالماسىن

داۋرەن قۋات 1714

29 قاڭتار, 2020 ساعات 13:48

ۇكىمەت وڭ شەشىم قابىلداسا ەكەن!

اۋىت مۇقيبەك 2886

29 قاڭتار, 2020 ساعات 12:46

تساو بين: "ۆيرۋستىڭ ناقتى قايدان كەلگەنىن بىلمەيمىز”

ەرتاي ءنۇسىپجانوۆ 1484