سەنبى, 30 قىركۇيەك 2023

2019 شىلدە

5 شىلدە, 2019 ساعات 13:52

مەن جەر ماسەلەسىن ۇمىتقان جوقپىن

مۇحتار تايجان 3661

5 شىلدە, 2019 ساعات 13:43

مينيستر: جەر شەتەلدىكتەرگە ساتىلمايدى

Abai.kz 5291

5 شىلدە, 2019 ساعات 13:36

رەسەي پاتريارحىنىڭ جەلبەگەيىندەگى دۇعا

مىرزان كەنجەباي 4774

5 شىلدە, 2019 ساعات 13:22

كيىكتى دالاسىندا

قۋاندىق شاماحايۇلى 3724

5 شىلدە, 2019 ساعات 12:04

سۋحانبەرديەۆانىڭ سوتى 9 شىلدەدە وتەدى

Abai.kz 2586