دۇيسەنبى, 26 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110402. جازىلعاندار — 105618. قايتىس بولعاندار — 1796

2019 قاڭتار

9 قاڭتار, 2019 ساعات 15:04

قانداستارىمىزدىڭ زەينەتاقى ماسەلەسى وڭ شەشىمىن تاپتى

اۋىت مۇقيبەك 7748

9 قاڭتار, 2019 ساعات 13:19

كوسارەۆ نەگە كىجىرەيدى؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 10185

9 قاڭتار, 2019 ساعات 10:48

وركوكىرەك ەسەك

سەرىك ءپىرنازار 4014