سەنبى, 4 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 500. جازىلعاندار — 35. قايتىس بولعاندار — 4

2018 قاراشا

30 قاراشا, 2018 ساعات 16:55

تۇركىستاندا ياcساۋي مۋزەيى سالىنادى

Abai.kz 1910

30 قاراشا, 2018 ساعات 14:57

قازاق مۇنايىنا قازاقتان باسقانىڭ ءبارى باستىق

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 8012