دۇيسەنبى, 30 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 130865. جازىلعاندار — 116187. قايتىس بولعاندار — 1990

2018 ءساۋىر

30 ءساۋىر, 2018 ساعات 09:06

"جاڭا قازاقستان" تۋراسىندا...

راسۋل جۇمالى 2628

30 ءساۋىر, 2018 ساعات 09:02

جالىعۋ

مۇرات راقىمجان 2986

30 ءساۋىر, 2018 ساعات 07:55

ءتۇيىن ءسوز

قۇديار ءبىلال 6027

30 ءساۋىر, 2018 ساعات 07:48

جازۋشىعا كەدەيلىك جاراسا ما؟

نازيرا بايىربەك 2919

28 ءساۋىر, 2018 ساعات 05:24

قىتاي بولشەكتەنە باستايدى

قازاق بالاسى 6830