دۇيسەنبى, 18 قاڭتار 2021

2017 قازان

4 قازان, 2017 ساعات 08:45

ۇشاق قۇلاپ، 5 ادام وپات بولدى

Abai.kz 2121

3 قازان, 2017 ساعات 20:26

قاسىموۆتىڭ قاي بۇيرىعىنا باعىنامىز؟ 

Abai.kz 4850

3 قازان, 2017 ساعات 20:24

كارىس پەن قازاققا ورتاق ۇقساستىق

نۇرا ماتاي 1871

3 قازان, 2017 ساعات 18:55

ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ەلباسىن ەكى سويلەتكەنى مە؟

داۋرەن قۋات 3176

3 قازان, 2017 ساعات 15:28

مامان تاعايىنداۋدىڭ قوستانايلىق قويىرتپاقتارى

جايبەرگەن بولاتوۆ 3119