سەيسەنبى, 2 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11308. جازىلعاندار — 5587. قايتىس بولعاندار — 41

2017 قازان

4 قازان, 2017 ساعات 08:45

ۇشاق قۇلاپ، 5 ادام وپات بولدى

Abai.kz 1821

3 قازان, 2017 ساعات 20:26

قاسىموۆتىڭ قاي بۇيرىعىنا باعىنامىز؟ 

Abai.kz 4492

3 قازان, 2017 ساعات 20:24

كارىس پەن قازاققا ورتاق ۇقساستىق

نۇرا ماتاي 1472

3 قازان, 2017 ساعات 18:55

ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ەلباسىن ەكى سويلەتكەنى مە؟

داۋرەن قۋات 2933

3 قازان, 2017 ساعات 15:28

مامان تاعايىنداۋدىڭ قوستانايلىق قويىرتپاقتارى

جايبەرگەن بولاتوۆ 2718