سەيسەنبى, 24 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 126860. جازىلعاندار — 113646. قايتىس بولعاندار — 1945

2017 قازان

5 قازان, 2017 ساعات 13:42

«تەكتى ءسوزدىڭ تورەسى- تەرمە»

اباي-اقپارات 3326

5 قازان, 2017 ساعات 10:29

ساداقتىڭ «اۆتورى» كىم؟

مۇحامبەتكارىم قوجىربايۇلى 9766

5 قازان, 2017 ساعات 10:15

ۋاعىز ايتۋدىڭ ءتارتىبى بەكىتىلەدى

Abai.kz 3784

5 قازان, 2017 ساعات 10:03

قازاق ءومىرى لوندوندا ساحنالاندى

Abai.kz 3362

5 قازان, 2017 ساعات 09:49

سەكتا كوپ، ساۋاتتى ۋاعىزشىلار از...

مايرا الدابەرگەنوۆا 6145

5 قازان, 2017 ساعات 09:42

ۇلتتىق تاعام نەگە ۇلىقتالماي ءجۇر؟

اسىلبەك بايتانۇلى 4210