جۇما, 27 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 129213. جازىلعاندار — 115384. قايتىس بولعاندار — 1990

2016 مامىر

1 مامىر, 2016 ساعات 21:13

جەر كودەكسىنە ەنگىزىلەتىن وزگەرىستەر

بىردە ءبىر شەتەلدىك قازاقستان جەرىنىڭ ءبىر سانتيمەترىندە ساتىپ الۋعا قۇقىعى جوق.

اباي-اقپارات 9443

1 مامىر, 2016 ساعات 15:04

قازاقستاننىڭ ۇستانىمى ورىس ءتىلىن قولداۋ ما؟

ءبىز بالتىق جاعالاۋى ەلدەرى، گرۋزياداعىداي ورىس تىلىنە قاتىستى ۇستانىمىمىزدان ايىرىلىپ قالماۋىمىز كەرەك.

اباي-اقپارات 4426