سەيسەنبى, 24 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 126860. جازىلعاندار — 113646. قايتىس بولعاندار — 1945

2016 ءساۋىر

27 ءساۋىر, 2016 ساعات 08:58

اقش: يم ساپىنا قوسىلعانداردىڭ سانى كۇرت ازايدى

اباي-اقپارات 2524

27 ءساۋىر, 2016 ساعات 08:56

كرەمل وبامانىڭ پۋتين تۋرالى مالىمدەمەسىنە جاۋاپ بەردى

اباي-اقپارات 2940

27 ءساۋىر, 2016 ساعات 08:54

"چەرنوبىلدىكتەردىڭ" بالالارى دەرتتەن كوز اشپاي وتىر

اباي-اقپارات 2401

27 ءساۋىر, 2016 ساعات 08:51

وزبەكستان زەينەتكەرلەرى قولما-قول اقشا الا الماي وتىر

اباي-اقپارات 2656