بەيسەنبى, 6 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 94882. جازىلعاندار — 67031. قايتىس بولعاندار — 1058

2016 اقپان

1 اقپان, 2016 ساعات 09:22

داماسك جارىلىستان قازا تاپقاندارمەن قوستاسۋدا

اباي-اقپارات 2377

1 اقپان, 2016 ساعات 09:19

ماسكەۋ: ورتتەن قىرعىز بەن وزبەك ازاماتتارى قازا تاپتى

اباي-اقپارات 2300

1 اقپان, 2016 ساعات 09:13

قازاقتىڭ ءداستۇرلى ءدىنى يسلامعا قايشى ما؟

بىلمەگەن ۋ ىشەدى. سولاي دەپ ولاردى كەشىرۋگە دە، ايتىپ جاتقان سىندارىنا جاۋاپ بەرمەۋگە دە بولار ەدى.

اباي-اقپارات 8287

1 اقپان, 2016 ساعات 08:30

ءيتتىڭ جاسى (اڭگىمە)

ەنە دەگەن – ەسكىلىگىن اڭساۋشى دا، جەڭگە – جاڭالىقتىڭ جارشىسى. جاڭا نارسە تۇرعىزۋ ءۇشىن، ەسكىنى قيراتۋ قاجەت. بۇل توڭازتقىش توڭىرەگىندە ەنە مەن كەلىننىڭ عانا كەلىسپەۋشىلىگى ەمەس ەدى.

اباي-اقپارات 5337