دۇيسەنبى, 30 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 130865. جازىلعاندار — 116187. قايتىس بولعاندار — 1990

2016 اقپان

1 اقپان, 2016 ساعات 10:18

"پاحان" - جۇمىستا، "ماحان" - دۇكەندە...

اباي-اقپارات 4654

1 اقپان, 2016 ساعات 10:06

ء"بىز كەدەيمىز"

اسپانداعى اللانى كىم ءبىلسىن، ال جەردەگى «قۇدايلار» بۇل جالعاندى قونىشىنان باسىپ ءجۇر.

اباي-اقپارات 3478

1 اقپان, 2016 ساعات 09:49

تاجىكستاندا زاڭسىز قارۋ-جاراق اينالىمى وسكەن

اباي-اقپارات 3860

1 اقپان, 2016 ساعات 09:44

مامبەتالين كەشىرىم سۇرادى

اباي-اقپارات 2625