سەيسەنبى, 31 ناۋرىز 2020

2015 قاڭتار

1 قاڭتار, 2015 ساعات 15:34

جاڭا جىل: قۇدايدىڭ تۋعان كۇنى قۇتتى بولسىن!

حريستيانداردىڭ قۇدايدىڭ تۋعان كۇنىن قۇتتىقتاۋ مەيرامىن بىزدەرگە «جاڭا جىل» مەرەكەسى دەپ ءتۇسىندىرىپ كەلگەن سياقتى.

اباي-اقپارات 6428

1 قاڭتار, 2015 ساعات 13:35

گۇلبارشىن تەرگەۋبەكوۆا - اق ساۋلە

اباي-اقپارات 16829

1 قاڭتار, 2015 ساعات 12:07

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: ديدار امانتاي (تولىق جاۋاپ)

ءوز بۋىنىمدا باسەكەلەسىم جوق. جالپى، قازاق ادەبيەتىندە باسەكەلەسىم جوق. مەن جيىرماسىنشى عاسىردىڭ مودەرنيستەرىمەن دە جارىسپايمىن. مەن، الەن روب-گريە ايتقانداي، ءوز مانەرىممەن جازا بىلەمىن. بولدى.

اباي-اقپارات 14308

1 قاڭتار, 2015 ساعات 00:56

ەلباسىنىڭ جاڭا جىلدىق قۇتتىقتاۋى

جاڭا جىل قۇتتى بولسىن، ارداقتى اعايىن!

اباي-اقپارات 5619