بەيسەنبى, 30 مامىر 2024

2014 قاڭتار

10 قاڭتار, 2014 ساعات 08:45

بەرىك ءجۇسىپوۆ. تۇرماعامبەت ءتالىمى

اباي-اقپارات 4057

10 قاڭتار, 2014 ساعات 07:40

قازاق رەداكتورلارى ارىپتەسىمىز داۋرەن قۋاتتى قولدايدى!

اباي-اقپارات 3311

9 قاڭتار, 2014 ساعات 12:44

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: ءجۇرسىن ەرمان (1-جاۋاپ)

اباي-اقپارات 3036

9 قاڭتار, 2014 ساعات 06:25

بايجان التاي. «باستى قاتىرماي ورىس تىلىنە كوش، قازاق!»

اباي-اقپارات 3367