سەنبى, 24 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110250. جازىلعاندار — 105566. قايتىس بولعاندار — 1796

2014 قاڭتار

10 قاڭتار, 2014 ساعات 08:45

بەرىك ءجۇسىپوۆ. تۇرماعامبەت ءتالىمى

اباي-اقپارات 2160

10 قاڭتار, 2014 ساعات 07:40

قازاق رەداكتورلارى ارىپتەسىمىز داۋرەن قۋاتتى قولدايدى!

اباي-اقپارات 1656

9 قاڭتار, 2014 ساعات 12:44

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: ءجۇرسىن ەرمان (1-جاۋاپ)

اباي-اقپارات 1710

9 قاڭتار, 2014 ساعات 06:25

بايجان التاي. «باستى قاتىرماي ورىس تىلىنە كوش، قازاق!»

اباي-اقپارات 1594