جەكسەنبى, 14 تامىز 2022

2014 قاڭتار

13 قاڭتار, 2014 ساعات 07:30

ءماۋلىت مەرەكەسى قۇتتى بولسىن!

اباي-اقپارات 3011

13 قاڭتار, 2014 ساعات 06:45

بەيسەن احمەتۇلى. ارالدار ءۇشىن تالاستىڭ اقىرى

اباي-اقپارات 3059

12 قاڭتار, 2014 ساعات 22:07

ءبورىباي كارتەن. «ەلىم-اي» «داستانى» – بىلىق پەن شىلىق

اباي-اقپارات 5808

12 قاڭتار, 2014 ساعات 21:43

نۇرلان قابداي. سيىر ەتى

اباي-اقپارات 2624

12 قاڭتار, 2014 ساعات 21:38

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: ءجۇرسىن ەرمان (2-جاۋاپ)

اباي-اقپارات 2927

10 قاڭتار, 2014 ساعات 20:32

بەيسەنباي داۋلەتۇلى. مۇنايشىلار ىشىندەگى ماتەماتيك

اباي-اقپارات 2170