سارسەنبى, 28 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110832. جازىلعاندار — 105883. قايتىس بولعاندار — 1825

2014 قاڭتار

13 قاڭتار, 2014 ساعات 07:30

ءماۋلىت مەرەكەسى قۇتتى بولسىن!

اباي-اقپارات 2048

13 قاڭتار, 2014 ساعات 06:45

بەيسەن احمەتۇلى. ارالدار ءۇشىن تالاستىڭ اقىرى

اباي-اقپارات 2153

12 قاڭتار, 2014 ساعات 22:07

ءبورىباي كارتەن. «ەلىم-اي» «داستانى» – بىلىق پەن شىلىق

اباي-اقپارات 4777

12 قاڭتار, 2014 ساعات 21:43

نۇرلان قابداي. سيىر ەتى

اباي-اقپارات 1853

12 قاڭتار, 2014 ساعات 21:38

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: ءجۇرسىن ەرمان (2-جاۋاپ)

اباي-اقپارات 2150

10 قاڭتار, 2014 ساعات 20:32

بەيسەنباي داۋلەتۇلى. مۇنايشىلار ىشىندەگى ماتەماتيك

اباي-اقپارات 1450