جۇما, 30 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111100. جازىلعاندار — 106059. قايتىس بولعاندار — 1825

2014 قاڭتار

17 قاڭتار, 2014 ساعات 07:56

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: ءجۇرسىن ەرمان (5-جاۋاپ)

اباي-اقپارات 2117

17 قاڭتار, 2014 ساعات 06:51

ءوز بەينەڭدى ءوزىڭ سومداساڭ...

اباي-اقپارات 1754

17 قاڭتار, 2014 ساعات 06:44

ەرلان كۇزەكباي. «كەممي» تاعى دا قازاقتى مازاق قىلعانى ما؟

اباي-اقپارات 1618

17 قاڭتار, 2014 ساعات 06:30

اسان قايقى. مىنە، ساعان كەرەك بولسا، كەدەندىك وداق!

اباي-اقپارات 1440

16 قاڭتار, 2014 ساعات 09:33

تالعات مۇساباەۆ قىزمەتىنەن كەتسىن!

اباي-اقپارات 1707

16 قاڭتار, 2014 ساعات 09:10

اعزامەن وتەلەتىن پارىز بەن قارىز

اباي-اقپارات 1650