جۇما, 27 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 128400. جازىلعاندار — 114821. قايتىس بولعاندار — 1990

2013 قاراشا

21 قاراشا, 2013 ساعات 12:58

انتاليادا اقتالعان ءۇمىت

اباي-اقپارات 1487

21 قاراشا, 2013 ساعات 12:56

«ءبىر شاڭىراق استىندا»

اباي-اقپارات 2324

21 قاراشا, 2013 ساعات 12:52

بەينەۋ اۋدانىندا العا باسۋشىلىق باسىم

اباي-اقپارات 1877

21 قاراشا, 2013 ساعات 04:24

قۇرىلتاي جوسپارلانعان ۋاقىتىندا وتەدى!

اباي-اقپارات 1328

21 قاراشا, 2013 ساعات 04:07

ۇلتتىق مۇددە – مەملەكەتتىك مۇددە

اباي-اقپارات 4511

21 قاراشا, 2013 ساعات 03:54

اينۇر ابدىراسىلقىزى: «رۋح تاريحى – ۇلت تاريحى»

اباي-اقپارات 2111