سەنبى, 6 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12312. جازىلعاندار — 6903. قايتىس بولعاندار — 52

2013 قىركۇيەك

21 قىركۇيەك, 2013 ساعات 06:54

دوكترينا شىعىس جۇرتىنىڭ تالقىسىندا

اباي-اقپارات 1853

20 قىركۇيەك, 2013 ساعات 13:22

بەينە لەكتسيا - 2

اباي-اقپارات 1604

20 قىركۇيەك, 2013 ساعات 13:06

بەينە لەكتسيا - 1

اباي-اقپارات 1685

20 قىركۇيەك, 2013 ساعات 09:27

سوۆەتسكايا يدەولوگيا ي مۋستافا شوكاي

اباي-اقپارات 3799

20 قىركۇيەك, 2013 ساعات 09:13

الاشسكايا يدەيا ي نەزاۆيسيموست كازاحستانا: ۋروكي يستوري

اباي-اقپارات 5590

20 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:54

جاقىندا پرەمەرا - «كۇن ساقشىلارى»!

اباي-اقپارات 1906