سەيسەنبى, 26 قاڭتار 2021

2013 مامىر

2 مامىر, 2013 ساعات 12:28

«ارميان گەنوتسيدى» جانە انكارا

اباي-اقپارات 2525

2 مامىر, 2013 ساعات 12:26

شىندىقتىڭ شىراعى سونبەيدى

اباي-اقپارات 1880

2 مامىر, 2013 ساعات 12:15

قازاق مىقتى بولماي، مەملەكەت مىقتى بولمايدى

اباي-اقپارات 2270

2 مامىر, 2013 ساعات 12:06

قازاق ءتىلى اۋدارما تىلگە اينالىپ بارادى

اباي-اقپارات 3183