سارسەنبى, 25 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 127580. جازىلعاندار — 114347. قايتىس بولعاندار — 1990

2013 ناۋرىز

25 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:01

سەرىك ەرعالي. «ناۋرىز» ءسوزىنىڭ تەگى

اباي-اقپارات 4047

25 ناۋرىز, 2013 ساعات 07:52

ومىرزاق اقجىگىت. «قوڭىراتىم، ساعان قاپامىن!..»

اباي-اقپارات 4902

25 ناۋرىز, 2013 ساعات 07:43

جانات احمادي. دۇربەلەڭ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1659