جۇما, 4 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 134706. جازىلعاندار — 118643. قايتىس بولعاندار — 2034

2013 اقپان

11 اقپان, 2013 ساعات 06:47

قازاق ءتىلى جانە ۆيتسە-مينيستر

اباي-اقپارات 1306

11 اقپان, 2013 ساعات 06:25

اباي تۇرسىنوۆ. تاشكەنت ءۇشىن تالاس

اباي-اقپارات 1703

11 اقپان, 2013 ساعات 06:01

باقىتگۇل بايمولداقىزى. جاپىراعى جاۋراعان قۇبا تالداي

اباي-اقپارات 2081

8 اقپان, 2013 ساعات 11:56

پسيحولوگيا سالاسىنا قاشان كوڭىل بولىنەدى؟

اباي-اقپارات 1931

8 اقپان, 2013 ساعات 11:16

اۆياتسيا سالاسىندا مەملەكەتتىك باقىلاۋ جوق!

اباي-اقپارات 1465

8 اقپان, 2013 ساعات 09:04

SCAT, قىزمەتىڭدى قىسقارت!

اباي-اقپارات 1102

8 اقپان, 2013 ساعات 08:23

ميحايل روستوۆسكي. نازارباەۆ وداقتان نەگە اينىدى؟

اباي-اقپارات 1157