سەيسەنبى, 20 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109623. جازىلعاندار — 105145. قايتىس بولعاندار — 1796

2012 قازان

2 قازان, 2012 ساعات 08:33

داۋلەت اساۋ. قازاقستان رەسەيدىڭ اۆتونومياسى ما؟

اباي-اقپارات 1677

2 قازان, 2012 ساعات 07:05

كورىپكەل باقىت جۇماتوۆا «جاۋجۇرەك مىڭ بالاعا» قارسى

اباي-اقپارات 1740