جۇما, 25 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107590. جازىلعاندار — 102360. قايتىس بولعاندار — 1699

2012 قازان

3 قازان, 2012 ساعات 08:14

مالىمدەمە: ەۋرازيالىق وداققا قارسىمىز!

اباي-اقپارات 1537

3 قازان, 2012 ساعات 07:48

المات ءيسادىل. قىزىل ولەڭ

اباي-اقپارات 2928

3 قازان, 2012 ساعات 07:29

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1948

2 قازان, 2012 ساعات 09:49

بۇگىن العاشقى قازاقتىڭ عارىشقا ۇشقانىنا - 21 جىل

اباي-اقپارات 1571

2 قازان, 2012 ساعات 09:48

ەلىمىزدە 2030 جىلدان سوڭ جاپپاي سۋ تاپشىلىعى باستالادى

اباي-اقپارات 1641

2 قازان, 2012 ساعات 09:47

قىتاي شارۋالارى ءوز ءونىمىن جەمەيدى ەكەن

اباي-اقپارات 1440