سارسەنبى, 25 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 126860. جازىلعاندار — 113646. قايتىس بولعاندار — 1945

2012 قازان

4 قازان, 2012 ساعات 07:26

«اتاجۇرت» اۆتورلىق سۋرەت كورمەسى

اباي-اقپارات 1674

4 قازان, 2012 ساعات 06:29

قارتتارىمىز - قازىنا

اباي-اقپارات 1737

3 قازان, 2012 ساعات 16:41

بىرلىك – ونىمدىلىككە باستار جول

اباي-اقپارات 1495

3 قازان, 2012 ساعات 15:51

ەلباسى وقو ستۋدەنتتەرىنە ءدارىس وقىدى

اباي-اقپارات 1528

3 قازان, 2012 ساعات 09:10

اقبەرەن ەلگەزەك. قازاق جاستارى تاعى دا سىرت قالا ما؟

اباي-اقپارات 1575

3 قازان, 2012 ساعات 08:21

ساعات ءجۇسىپ. قازاق بولىپ تۋعانىما وكىنەمىن...

اباي-اقپارات 1877