دۇيسەنبى, 1 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10858. جازىلعاندار — 5404. قايتىس بولعاندار — 41

2012 قىركۇيەك

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 07:44

زەرتتەۋ: نان قانشا تۇرادى؟

اباي-اقپارات 3602

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 07:33

تۇركى اكادەمياسىنىڭ تىڭ تۋىندىلارى

اباي-اقپارات 2228

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 07:17

جانعالي ءجۇزباي. سۇگىر كۇيشىنىڭ شەجىرەلىك بايانى

اباي-اقپارات 4487

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 06:29

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1576

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 01:19

«جول كارتاسى» باعدارلاماسى كاسىپكەرلەردىڭ باعىن اشىپ وتىر

اباي-اقپارات 1567