جەكسەنبى, 26 ماۋسىم 2022

2012 قىركۇيەك

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 07:44

زەرتتەۋ: نان قانشا تۇرادى؟

اباي-اقپارات 6128

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 07:33

تۇركى اكادەمياسىنىڭ تىڭ تۋىندىلارى

اباي-اقپارات 3340

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 07:17

جانعالي ءجۇزباي. سۇگىر كۇيشىنىڭ شەجىرەلىك بايانى

اباي-اقپارات 6674

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 06:29

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2494

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 01:19

«جول كارتاسى» باعدارلاماسى كاسىپكەرلەردىڭ باعىن اشىپ وتىر

اباي-اقپارات 2450