دۇيسەنبى, 30 ناۋرىز 2020

2012 قىركۇيەك

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 07:44

زەرتتەۋ: نان قانشا تۇرادى؟

اباي-اقپارات 3333

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 07:33

تۇركى اكادەمياسىنىڭ تىڭ تۋىندىلارى

اباي-اقپارات 2118

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 07:17

جانعالي ءجۇزباي. سۇگىر كۇيشىنىڭ شەجىرەلىك بايانى

اباي-اقپارات 4208

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 06:29

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1506

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 01:19

«جول كارتاسى» باعدارلاماسى كاسىپكەرلەردىڭ باعىن اشىپ وتىر

اباي-اقپارات 1500