جۇما, 27 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 129213. جازىلعاندار — 115384. قايتىس بولعاندار — 1990

2012 قىركۇيەك

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 07:44

زەرتتەۋ: نان قانشا تۇرادى؟

اباي-اقپارات 4442

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 07:33

تۇركى اكادەمياسىنىڭ تىڭ تۋىندىلارى

اباي-اقپارات 2487

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 07:17

جانعالي ءجۇزباي. سۇگىر كۇيشىنىڭ شەجىرەلىك بايانى

اباي-اقپارات 5040

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 06:29

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1763

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 01:19

«جول كارتاسى» باعدارلاماسى كاسىپكەرلەردىڭ باعىن اشىپ وتىر

اباي-اقپارات 1751