سەنبى, 23 قازان 2021

2012 قىركۇيەك

25 قىركۇيەك, 2012 ساعات 09:21

قۋانبەك بوقاەۆ. قازاق بالالارى نەگە ورىس مەكتەبىنە بارادى؟

اباي-اقپارات 3065

25 قىركۇيەك, 2012 ساعات 08:08

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2449

22 قىركۇيەك, 2012 ساعات 12:24

قايىرسىز جۇما: اسلان مۋسين قىزمەتىنەن بوسادى

اباي-اقپارات 2365

22 قىركۇيەك, 2012 ساعات 11:35

وڭتۇستىكتىڭ ءوز مەدالi

اباي-اقپارات 2423

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 10:15

قىتايدىڭ قىرىق ءتۇرلى ايلاسى بار

اباي-اقپارات 2360

21 قىركۇيەك, 2012 ساعات 10:11

قازاقستان قىرىق ەلدەن ىشىمدىك الادى

اباي-اقپارات 3669