دۇيسەنبى, 18 قاڭتار 2021

2012 شىلدە

24 شىلدە, 2012 ساعات 11:06

اقشاتاۋدىڭ ايانىشتى ءحالى

اباي-اقپارات 2155

24 شىلدە, 2012 ساعات 09:21

اباي مۇراسى جانە «قاسقىرلار توبى» (جالعاسى)

اباي-اقپارات 4736

24 شىلدە, 2012 ساعات 09:02

جاڭاوزەننىڭ جالعاسى تەمىرتاۋ بولىپ جۇرمەسىن...

اباي-اقپارات 1838

24 شىلدە, 2012 ساعات 08:43

تۇرسىنبەك ءاليۇلى. ءبىز نەگە جەتىنشى ەمەسپىز؟

اباي-اقپارات 2203

24 شىلدە, 2012 ساعات 08:33

قاجىمۇقان عابدوللا. قازىرگى قازاق دەپۋتاتى قانداي؟

اباي-اقپارات 1877