سارسەنبى, 21 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109766. جازىلعاندار — 105301. قايتىس بولعاندار — 1796

2012 شىلدە

24 شىلدە, 2012 ساعات 11:06

اقشاتاۋدىڭ ايانىشتى ءحالى

اباي-اقپارات 1995

24 شىلدە, 2012 ساعات 09:21

اباي مۇراسى جانە «قاسقىرلار توبى» (جالعاسى)

اباي-اقپارات 4382

24 شىلدە, 2012 ساعات 09:02

جاڭاوزەننىڭ جالعاسى تەمىرتاۋ بولىپ جۇرمەسىن...

اباي-اقپارات 1701

24 شىلدە, 2012 ساعات 08:43

تۇرسىنبەك ءاليۇلى. ءبىز نەگە جەتىنشى ەمەسپىز؟

اباي-اقپارات 2102

24 شىلدە, 2012 ساعات 08:33

قاجىمۇقان عابدوللا. قازىرگى قازاق دەپۋتاتى قانداي؟

اباي-اقپارات 1773