جۇما, 5 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12312. جازىلعاندار — 6696. قايتىس بولعاندار — 52

2012 شىلدە

31 شىلدە, 2012 ساعات 09:49

ومىرزاق اقجىگىت. دالا مەن قالا: بۇگىنگى بەينە

اباي-اقپارات 2775

31 شىلدە, 2012 ساعات 09:39

بەكەت قاراشين. «اسىعىڭىز الشى ءتۇسسىن!»

اباي-اقپارات 4046

31 شىلدە, 2012 ساعات 09:21

قاجىعۇمار شابدانۇلى. ۋىستاعى شۋ

اباي-اقپارات 2709

31 شىلدە, 2012 ساعات 03:10

ەلباسى جۇمىس ساپارىمەن ەلىمىزدىڭ شىعىسىندا بولدى

اباي-اقپارات 2554

30 شىلدە, 2012 ساعات 12:30

اقكەنتتەگى اتىس

اباي-اقپارات 2478

30 شىلدە, 2012 ساعات 10:26

لوندون 2012: قازاقتىڭ قورجىنىندا قوس التىن!

اباي-اقپارات 2496

30 شىلدە, 2012 ساعات 09:26

تامۇق بار بولسا، ول - وسى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 3228