جۇما, 3 اقپان 2023

2012 مامىر

31 مامىر, 2012 ساعات 11:43

الاشتىڭ ازا كۇنىن بەلگىلەۋىمىز كەرەك

اباي-اقپارات 2802

31 مامىر, 2012 ساعات 11:41

16 جول ولەڭى ءۇشىن 18 جىل ازاپتا بولعان

اباي-اقپارات 3509

31 مامىر, 2012 ساعات 11:38

ۇلكەندەردىڭ ۇلكەن قاتەلىگى

اباي-اقپارات 2884

31 مامىر, 2012 ساعات 11:37

كسرو كەزىندەگى قۋعىن-سۇرگىن

اباي-اقپارات 4335