سەيسەنبى, 11 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 100164. جازىلعاندار — 73702. قايتىس بولعاندار — 1269

2012 اقپان

4 اقپان, 2012 ساعات 19:17

وسكەمەننىڭ اكىمى اۋىستى

اباي-اقپارات 1389

3 اقپان, 2012 ساعات 05:49

مۇحتار شەرىم. قىزىم، قىرىققا كەلدىڭ!

اباي-اقپارات 1730